Twój znajomy zamienił się w kibica? Przestał Cię słuchać?
Przemów głosem, który do niego trafi!